Nářadí pro údržbu travnatých ploch

rapid_nahony_zacich_list.jpg

Náhony žacích lišt

Nejpoužívanější typem náhonu je pohon s výkyvným ramenem, který se využívá pro prstové a komunální žací lišty. Pohon se dvěma výkyvnými rameny se používá pro všechny dvounožové žací lišty. V závislosti na stroji a příslušné žací liště jsou využívány různé náhony s různými volbami šířky záběru.


swiss_maehb_links.jpg

Prstové žací lišty

Prstové žací lišty Rapid se používají pro sečení vyžadující precizní střih a rychlou přípravu píce. Čistý střih trávy bez zanechávání neposečených zbytků umožňuje píci znovu rychle vyrůst, což je velkou výhodou v oblastech s krátkým vegetačním cyklem.


mondo_komm_low.jpg

Komunální žací lišty

Komunální žací lišty jsou vhodné zejména pro práci v neudržovaných travních porostech. Jsou ideálním žacím nástrojem pro profesionální práci v zahradnictví, zemědělství a komunálních službách, pro speciální použití v příkopech, nábřežích a travnatých plochách podél cest. Bez potíží pracují v prorostlém travním porostu a jsou bezpečné vůči okolí. Takto konstruované žací lišty minimalizují ucpávání.


rapid_dvounozove_zaci_listy.jpg

Dvounožové žací lišty

Profesionální žací systém pro všechny oblasti využití spojené se sběrem píce a spektrem dalších speciální úkolů. Nejpopulárnější je používání dvounožových žacích lišt pro portálové lišty. Hlavním požadavkem v této kategorii je velký plošný výkon – využití maximální pracovní šířky.


portalovka_1.jpg

Portálové žací lišty

Předností žacího ústrojí Rapid je dostatečné velké místo mezi sečnou části a rámem. To umožňuje posečení vysoké trávy i při vysoké rychlosti a čistě položení trávy pro lepší proschnutí píce. Robustní konstrukce žacího ústrojí v kombinaci s dvounožovou žací lištou ESM s nenáročnou údržbou utváří vysoce odolný profesionální žací systém pro velký plošný výkon – využití maximální pracovní šířky.


swiss_kreiselm_links.jpg

Dvounožová rotační sekačka s bočním výhozem

Díky pracovní šířce 105 cm a dvěma robustním nožům s nízkou úrovní hlučností lze profesionálně a rychle udržovat travnaté plochy. Dva nože jsou poháněny klínovým řemenem od úhlové převodovky. Asymetrickým uložením nožů ve směru jízdy je docíleno překrytí seče mezi noži. Hrubé nastavení výšky se provádí prostřednictvím uloženích distančních pouzder na předních kolech. Detailní nastavení výšky sečení prostřednictvím ručního madla.


mondo_1_mulcher_271.jpg

Eko mulčovače s vertikální osou rotace

Ideální stroje pro mulčování udržovaných i neudržovaných travních ploch. Pro použití v zahradnictví, krajinářství, pro údržbu travních ploch měst a obcí, podél komunikací, v sadech a vinicích nebo zemědělství a lesnictví. Mulčovače mají dva rovné nože a bez potíží jsou také schopny mulčovat i drobné nálety. Vertikální osa rotace nožů umožňuje čistý řez a posekání vysoké trávy.


rapid_mulcovac_verti_2_flail.jpg

Mulčovače ESM VERTI-2-FLAIL

Ideální žací stroje pro mulčování extenzivních ploch. Pro použití v zahradnictví, krajinářství, pro údržbu travních ploch měst a obcí, podél komunikací, v sadech a vinicích nebo zemědělství a lesnictví. Patentovaný systém VERTI-2-FLAIL® vyniká a odvádí dobrou práci v oblastech, kde je vyžadován vysoký výkon a robustnost.


euro_1_sm130.jpg

Kladívkové mulčovače Rapid

Ideální stroje pro mulčování a sečení extenzivně udržovaných ploch. Vysoká tráva a houští je čistě posekána a úhledně a rovnoměrně rozložena. Nože profilu "Y" zajišťují velmi precizní střih.


rapid_bezpecnostni_mulcovac.jpg

Bezpečnostní a kladívkové mulčovače HUMUS

Ideální stroje pro mulčování extenzivně udržovaných ploch, roští a mladého podrostu. Větve stromů o průměru do 50 mm jsou čistě posekány a následně úhledně a rovnoměrně rozloženy. Vše s nejvyšší bezpečností při maximální rychlosti. Princip bezpečnostního mulčovače spočívá ve vyvážené vysokootáčkové nožové hřídeli, na které jsou do šroubovice umístěny nožové segmenty. Ty se otáčejí rychlostí až 5000 ot./min.


obracec_1.jpg

Obraceč a shrnovač píce

Obraceč a shrnovač píce byl speciálně vyvinut pro shrnování a obracení posečené trávy. Pokud je záchytný kryt ve zvednuté poloze, masa trávy bude obrácena a rozprostřena za pracovní šířku obraceče. Tím dojde k rozložení píce po straně stroje. Pokud záchytný kryt bude ve spodní poloze (v blízkosti hrotů) masa trávy se bude v tomto místě sdružovat, dojde tak k řádkování píce pro následný sběr.


rapid_twister_615x410.png

Shrnovač sena a píce

Shrnovač sena a píce Rapid je vysoce efektivní přídavné nářadí pro sklizeň i ve svažitém terénu. S jeho pomocí rychle a jednoduše dopravíte seno či píci ze svahu na přístupnější místo pro sběrné vozidlo.


caeb_web.jpg

Rotační balíkovací stroj

Balíkovač Rapid umožňuje vytváření 20-30 kg balíků z píce, slámy, siláže nebo listí přibližně během 40 sekund. Jeho ideální rozložení hmotnosti zajišťuje výborné ovládání i na strmých svazích. Pracuje podobně jako velké balíkovací stroje běžně používané v zemědělství.


foliovac_baliku_rapid.jpg

Fóliovač balíků

Fóliovač balíků je využíván k zabalení všech typů balíků vytvořených rotačním balíkovacím strojem. Toto také umožňuje vytváření silážových balíků s vysoce kvalitní pící pro chovatele zvířat. Se zabalenými balíky se jednoduše manipuluje a bez potíží mohou být skladovány.