Údržba ploch a komunikací

  • Úvod
  • Údržba ploch a komunikací

Úklid a údržba komunikací a veřejných prostranství je důležitým úkolem všech firem zabývajících se komunálními službami. Uklizené a zametené chodníky, parkoviště a ostatní plochy jsou vizitkou každé obce či města. 

Zametání 

zametací zařízení rapid
zametací zařízení rapid

Zametání je základní činnost při údržbě komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch ve městech a obcích. Je několik možností jak tuto operaci provádět. Nejjednodušší a také nejlevnější alternativou jsou zametací kartáče. Na trhu je v nabídce široká škála různých druhů, např. ruční zametací kartáče nebo kartáče jako nesené přídavné nářadí na jednonápravovém nosiči, traktoru, malotraktoru, malém nákladním automobilu apod. Tyto zametací stroje prach, listí, odpadky a další materiál smetou k okraji komunikace či chodníku a tam ho nechají ležet. Při následné operaci musí pak pracovníci tyto hromádky naložit a odvézt. Řešení nabízí dovybavení těchto jednoduchých zametacích kartáčů nádobou na smetený materiál.

Vysávání

vysavač scag giant vac
vysavač eliet

Pro vysávání můžeme použít dva druhy strojů. Ruční vysavače/foukače a vysavače komunální.
Ruční vysavač/foukač se užívá k sfoukání listí a dalšího odpadu mimo udržované komunikace a travnaté plochy. Druhou možností je sfoukat tento odpad na hromady, ze kterých je pak naložen a odvezen na skládku či do nejbližší kompostárny. Toto ruční nářadí lez použít i k vysávání. Vzhledem k malému objemu sběrného vaku se ale jedná jen o drobnější práce.
Komunální vysavač je vhodný pro větší rozsah prací. Vyrábí se řada různých typů. Méně výkonné vysavače s vlastním pojezdem a širokou sací hubicí se hodí především k vysávání prachu a drobnějšího odpadu. Typovou řadu pak uzavírají velmi výkonné vysavače s velkým sběrným zásobníkem. Tyto vysávací stroje mohou mít velký zásobník.Pro nakládání listí, trávy a dalšího odpadu na dopravní prostředky lze zakoupit vysavač bez zásobníku, s vyhazovacím komínem.

Kropení a mytí

čistící stroj stihl systém multiwash

Pro kropení vozovky a chodníků se používá nízkotlaká nástavba. Kropení se provádí ze dvou důvodů, aby se snížila prašnost nebo aby se chladil asfaltový povrch za horkých letních dnů. Povrch se tím chrání proti poškození, proti vymačkávání. Nízkotlaká nástavba se dá také použít k zalévání zeleně.

Pro umývání se používá vysokotlaká nástavba. Při umývání komunikací jsou nečistoty odplavovány silným prodem vody z vysokotlakých směrových trysek.
Umývací a kropící systémy mohou být montovány na velké nákladní automobily. Tyto vozy jsou ale využitelné jen ve velkých městech s rozsáhlým katastrem. Pro obce a menší městečka se umývací a kropící systémy montují na malé nákladní automobily a na universální nebo speciální nosiče nářadí. Mycí/kropící systém se skládá ze tří částí - nádrže, vysokotlakých/nízkotlakých čerpadel a samotných mycích/kropících agregátů. 

Odstranění plevele

plevelový kartáč systém wave

Nesmíme zapomenout ani na odstranění plevelů ze spár dlažby, od obrubníků atd. Můžeme si vybrat z několika způsobů jejich likvidace. Ničení plevelů provádíme mechanicky, chemicky nebo termicky.

Zimní údržba

sněhová fréza rapid radlice rapid

Zimní údržba, to je především úklid sněhu ze silnic, chodníků, parkovišť a dalších zpevněných ploch. Dále pak jejich následné ošetření inertním nebo chemickým posypovým materiálem.