Ošetřování technologií solanky

Ekologicky, hospodárně a s okamžitou účinností

aplikátor solanky icefighteraplikátor solanky icefighterZimní údržba komunikací a veřejných ploch solankou s technologií IceFighter má několik nezanedbatelných pozitiv. Jde o zařízení, které lze využít kromě zimní údržby komunikací také při jarním úklidu i letním zavlažování, nejde tedy pouze o jednoúčelový stroj. Agregován může být na jakémkoli nosiči jako nesený, ale může pracovat i na korbě nebo valníku. Již tato variabilita a možnosti využití příznivě ovlivňují ekonomiku provozu, ovšem hlavní ekonomická pozitiva musíme hledat především v úsporách soli, které se ve srovnání s běžně používanými technologiemi aplikace ušetří až 75 procent. A to rozhodně není zanedbatelné množství. Výrazné snížení množství aplikované soli má samozřejmě pozitivní vliv na ekologii. Menší zátěž soli umožňuje nasazení této technologie i v lázeňských městech nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. S ekologií souvisí i snížení prašnosti, jelikož při využití solanky pochopitelně odpadá nutnost jarního úklidu inertního materiálu. S tím je spojená i eliminace nebezpečí škod v podobě poničených zaparkovaných automobilů podél chodníků, fasád domů, podlah a podobně. Do výčtu kladů technologie IceFighter bezpochyby patří též okamžitá účinnost aplikovaného roztoku a možnost jeho nanesení na povrch komunikace předem jako prevence proti náledí.