Údržba travnatých ploch pozemních FVE

fve_1.jpg
 • Hledáte způsob, jak efektivně udržovat zeleň a ostatní travnaté plochy?
 • Máte informace o skutečných nákladech na údržbu zelených ploch a víte, kolik Vás stojí 1m2?
 • Trápí Vás svoz a následná likvidace travnatého odpadu?

Nabízíme Vám řešení pro údržbu zeleně areálů fotovoltaických elektráren!
 

 • Inovativní technologie sečení ploch fotovoltaických elektráren
 • Maximální výkon, nízké provozní náklady
 • Profesionální velkoplošné sekačky s „0“ poloměrem otáčení Scag Zero-Turn
 • Plynule stavitelné rotační mulčovače s výkyvnou sekcí Humus AFLR
  a Humus VO
 • Mulčovací sekačky pro dosekávání travnatých ploch
  obtížně dosažitelných většími stroji

 

Mezi nejefektivnější technologie pro údržbu pozemních FVE patří rotační neboli srpový systém žacího ústrojí (vertikální systém nožové hřídele). Těmto požadavkům nejlépe vyhovují velkoplošné sekačky SCAG s nízkou kompaktní zástavbou, 3-nožovým žacím ústrojím, pracovním záběrem 1,3-1,6 m, zadním výhozem, "0" poloměrem otáčení a sklopným či odnímatelným ochranným rámem stroje. Při možnosti vysoké pojez­dové rychlosti a obratnosti je ideálním strojem pro údržbu pozemních FVE. Výhodou je, že dosáhne pod panely a může se otáčet a mě­nit směr jízdy pod konstrukcí. Tato technologie je velmi rychlá, přesná a cenově dostupná. Na dočištění plochy okolo sloupů, pod panely a mezi jed­notlivými solárními řadami je vzhledem k možnostem strojů ZERO-TURN potřeba v mini­mální míře použít křovinořez nebo vyžínač. Zadní výhoz žacího ústrojí minimalizuje odlet nežádoucích předmětů a posekané trávy, je rychlý a připůsobený na vyšší a různoro­dý travní porost.

Velkoplošná sekačka SCAGVelkoplošná sekčka SCAG

Možnou alternativou při údržbě travnatých ploch FVE je rotační systém 1-4 nebo 5-nožového žacího ústrojí s možností výkyvné sekce a traktorové zadní popř. čelní agre­gace. Výhodou této technolo­gie je rychlost a produktivita při údržbě ploch mezi řadami panelů a částečně pod nimi. Traktorové plošné rotační mulčovače HUMUS jsou nejvhodnější v kombinaci zadního výhozu a částečného rozmulčování trav­ní masy mulčovacími noži. Ne­výhodou je nedostupnost plo­chy pod panely, kde musí být nasazena jiná technika (ruční mulčovací sekačky, křovinořezy nebo ridery popř. ZERO-TURN technologie), výhodou menší počet sečí za rok. Pro dostup­nost okolo sloupků je nutno mít k rotačnímu mulčovači stranovou výkyvnou sekci, kte­rá elektro-hydraulickým automatickým ovládáním umož­ňuje ve směru jízdy kopírování sloupků a dosekávání pod pa­nely. Některé rotační mulčovače mohou být vybaveny oboustranným vý­kyvným kotoučem pro ještě větší produktivitu a možnost přizpůsobit se směru.

Rotační mulčovač HUMUSRotační mulčovač HUMUS

Nejvíce ekonomickým a neje­fektivnějším způsobem údržby je kombinace obou výše uvedených technolo­gií. Při údržbě travnatých ploch se ale setkáváme i s kladívko­vými mulčovači (horizontální nožová hřídel), s bezpečnostní "Safety" technologií v agregaci před nebo za traktorem, případně s příkopo­vými či stranovými mulčovači, dále s travními traktory, ridery a malou technikou.