Extenzivní údržba travnatých ploch

Výběr vhodného nářadí a dané technologie pro údržbu extenzivních travnatých ploch doprovází i velmi zkušeného v tomto oboru řada otázek. Nabízíme Vám velké množství praktických zkušeností a tipů techniky s odlišnými principy a technologickými strojními postupy. Zda použít horizontální konstrukci kladívkových mulčovačů či bezpeč­nostní "Safety" mulčovač nebo žací lištu, to vše záleží na charakteristice jednot­livých ploch (porost, svažitost, členi­tost, dostupnost), velikosti, počtu sečí, stupněm bezpečnosti apod.

Revoluční bezpečnostní "Safety" technologie sroubovice safety

Renomovaní výrobci mulčovačů, nabízejí pro extenzivní údržbu travnatých ploch řadu inovativních technologií pro všechny skupiny zákazníků. Revoluční technologii mulčování s řadou předností ne­jen v komunální sféře nabízí německý výrobce mulčovačů Maschinenfabrik Bermatingen pod obchodním jmé­nem HUMUS. U bezpečnostní "Safety" technologie, jak již název napovídá, se jedná o bezpečnostní technologii, patřící v posledním desetiletí k nejinovativnějšímu technologickému řešení mulčování. Z důvodu bez­pečnosti provozu jsou nejprogresiv­nější a uplatněny tam, kde je zapotřebí bezpečnost spolu s výko­nem a kvalitou mulčování. Díky nožovým seg­mentům na šroubovici se eliminuje odlet (výhoz) nežádoucích předmětů, a tak lze mulčovat za provozu na mís­tech, kde s klasickými mulčovači by bylo ohroženo okolí. Safety mulčovače můžeme agregovat spolu s celou výkonnostní řadou trak­torů (čelní a zadní upevnění včetně připevnění na příkopových rame­nech), speciálních nosičů nářadí včet­ně jednoosých, tak jako se speciální­mi pásovými stroji či kolovými sekačkami. V poslední době můžeme Safety mulčovače vidět na dálkově ří­zených   strojích,  kde   bezpečnostní technologie je tím nejoptimálnějším řešením.

Roboflail s  bezpečnostním mulčovačem HUMUSkloubový nosič nářadí HOLDER s bezpečnostním mulčovačem HUMUS

 

 

Kladívkové mulčovačekladívkové nože humus

Koncepce kladívkových mulčovačů umožňu­je velmi kvalitní rozmulčování travní hmoty v rovnoměrně rozděleném odkladu mulčované hmoty v celém pracovním záběru včetně rozdrcení dřevních náletů až do průměru 10 cm. Tyto mulčovače eliminují nebezpečí odletu kamínků a díky technologiím, kterou používá např. HUMUS, což je výhoz namulčovaného materiálu podél horní částí skříně mulčovače přes pojezdový válec do zadní části, umožňuje velmi rychlý rozklad rozmulčované travní hmo­ty, která není utužena pojezdovým válcem a nedochází tak k ucpávání materiálu v pracovním  prostoru mulčovače. Robustní konstrukce, význačná technická řešení zajišťují optimální poměr ceny a výkonu. Podle nasa­zení jsou mulčovače volitelně vyba­veny výměnným nožovým systé­mem s „Y" noži nebo výměnnými hladkými nebo drápovými břity. 

GRIP 4Kladívkový mulčovač HUMUS

 


 

Energeticky nenáročné žací lišty zaci lista rapid

Žací lišty, univerzální, prstové, komu­nální, protiběžné portálové jsou určeny pro seče travnatých ploch s následným odstraněním posečeného porostu. Jsou bezpečné, tiché, výkonné, vyža­dují minimální potřebný výkon, ale v extenzivním komunálním nasazení nejsou v takové míře zastoupeny.

 

 

 


Portálová žací lištaKomunální žací lišta