Regenerace trávníků

Vertikutátor ELIET

Dosévací stroj ELIET

vertikutátor ELIET

Vertikutace (vertikální řez) trávníku patří mezi základní regenerační opatření. Jelikož se stále častěji používá mulčování, stává se vertikutace nepostradatelnou složkou komplexní péče o trávník. Jejím cílem je odstranění travní plsti a mechu z trávníku a provzdušnění svrchní části travního drnu. V průběhu vegetace a v zimním období se ze zbytků pokosené trávy, plevele a mechu vytvoří v trávníku nepropustná vrstva, která zabraňuje pronikání vody, živin a vzduchu ke kořeno­vému systému, brání výměně plynů, má ne­gativní vliv na zakořenění trávníku a vytváří příznivé podmínky pro vznik plísňových a houbových onemocnění. Vertikutace tomu všemu předchází. Pravidelnou vertikutací tráva získá opět dostatek místa, světla a vzduchu. Vertikutace se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně (jaro a podzim), na intenzivně zatěžovaných plochách i častěji. Hloubka zá­sahu by běžně neměla přesáhnout 3 mm. Po­kud to umožňuje konstrukce stroje je možno provést i hlubší prořezání tzv skarifikaci).

Hlavní zásady provedení vertikutace


  • Trávník v prvním roce po založení vertikutaci zpravidla nevyžaduje.
  • Před provedením vertikutace trávník nízko posečeme.
  • Za normálních okolností nepřekračujeme hloubku vertikutace 3 mm.
  • Není-li vertikutátor vybaven sběracím zařízením, odstraníme bezprostředně po zásahu vynesenou travní plsť z plochy, k tomu dobře poslouží rotační sekačka se sběrem, mechanický čistič trávníku se zásobníkem sweeper apod.
  • Po vertikutaci je vhodné trávník přihnojit, nejlépe dlouhodobě působícím hnojivem s vyváženým poměrem živin pro trávníky a lehce zapískovat ostrým křemičitým pískem v dávce 3-5 l/m2. Travní drn lehce narušený vertikutaci je v optimálním sta­vu i pro aplikaci půdního kondicionéru v průběhu vegetace.
  • Na silně prořídlých plochách může­me vertikutační nože nastavit hlouběji a do narušeného povrchu půdy provést dosev trávníku regenerační travní směsí, opět spojený s přihnojením, zapískováním a aplikací půdních kondicionéru.
  • Na plochách s vysokou zátěží (zejména hřišťové trávníky) chápeme vertikutaci vždy jako součást komplexu dalších rege­neračních opatření (aerifikace, pískování, dosev, hloubkové kypření apod.).
  • Vertikutace je účinným opatřením i v boji proti mechu v trávníku. Dochází při ní po aplikaci chemického přípravku na bázi síranu železnatého apod. k účinnému od­stranění odumřelých rostlin mechů. Opět je vhodné současně provést přihnojení, lehkézapískovánía dosev.
  • Příliš častá vertikutace může způsobit více škody než užitku.

Robustní a osvědčené vertikutátory ELIET jsou lehké a obratné, vyznačují se extrémně dlou­hou životností a nepřekonatelnými výsledky při vyčesávání. Jedinečná je koncepce trvale ostrých nožů, které se svými samoostřicími vlastnostmi neztrácejí nikdy svou sílu záběru v mechu a zaručují stálý dobrý výkon. Běžné nože jiných vertikutátorů jsou již po několika hodinách provozu tupé,což může mít neblahé následky. Tupé nože totiž výhrabávají do tráv­níku pouze hluboké rýhy a zatlačují mech do půdy, mohou tak způsobit trvalé škody. Správně a pravidelně prováděná vertikutace významně napomáhá k udržení trávníku v optimálním stavu při dosažení vysoké úrovně jeho užitných vlastností (hustota, barevný aspekt, odolnost proti zátěži, zdra­votní stav aj.).