Stroje pro zimní údržbu

Zimní údržba, to je především úklid sněhu ze silnic, chodníků, parkovišť a dalších zpevněných ploch. Nejjednodušší způsob odklízení sněhu je pomocí shrnovací radlice připevněné na nosič nářadí. Menší množství sněhu je možné odstranit i zametacím kartáčem. Při velkém množství sněhu máte jedinou možnost a to použít sněhovou frézu.

rapid s radlicírapid se sněhovou frézou

 V praxi často zmiňovaná údržba chodníků nahrává ručně vede­ným strojům v agregaci se zametacími stroji a shrnovacími radlicemi. Jednonápravové malotraktory a jednoosé nosiče nářadí mají klíčovou roli především při údržbě chod­níků. Ve srovnání s dvounápravovymi stroji jsou zastoupeny více z důvodů vynikající průjezdnosti terénem, snadné a nenákladné manipulovatelnosti a manévrovatelnosti, možností rychlého nasazení, jednoduché kon­strukce a nenáročné údržby, snadného ovládání a hlavně nízkých provozních  nákladů. K těmto výhodám dále přistupuje nízká hlučnost a úroveň všech vibrací, univerzál­nost, hospodárnost, výkonnost stroje vzhledem k stále rostoucím požadav­kům moderních přídavných nářadí, design a především bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. Z hlediska komfortu obsluhy a lidské námahy mají ručně vedené malotrak­tory s jednou osou v porovnání s dvou­nápravovymi určitou nevýhodu. Proto se v praxi využívají právě tam, kde ostatní techniku - ať už z důvodu bezpečnosti, dostupnosti, průjezdnosti, zatížitelnosti nebo efektivity - nelze použít. Jednoná­pravové nosiče nářadí můžeme při údržbě chodníků měst a obcí často vidět v nasazení právě v kombinaci s dvounápravovou technikou.