Přídavná nářadí pro odstranění plevele

6448809380_mono_brosse_desherbage_ip_cellule_porte_outils.jpg

Odplevelovací kartáč Innovations et Paysage

Odplevelovací kartáč francouzského výrobce Innovation et Paysage IP 70 je čelně nesené, vývodovou hřídelí poháněné, odplevelovací přídavné nářadí určené pro omezování růstu plevelných rostlin v agregaci s jednoosými nosiči nářadí a jednonápravovými malotraktory.


we_zopf_jpg.jpg

Odplevelovací kartáče LIPCO

Odplevelovací kartáč odstraňuje mechanickým a ekologickým způsobem nežádoucí plevel. Výkonný ocelový kartáč odstraňuje plevel a mech i z malých trhlin a štěrbin, čímž je stroj ideální k použití na dlážděných plochách nebo jiných kamenitých površích.