Sadařství a vinohradnictví

  • Úvod
  • Sadařství a vinohradnictví

Pro údržbu vinohradů a sadů nabízí dnešní trh širokou škálu techniky od ručních pilek, plotostřihů či postřikovačů až k mulčovačům a ostatním přídavným nářadím s agregací s vhodnými traktory či nosiči nářadí. Pro profesionální údržbu vinohradu jsou novinkou také pásové nosiče nářadí.

silky

postrikovac stihl

 

Rotační mulčovače

V ovocnářství a vinohradnictví jsou rotační mulčovací sekač­ky zastoupeny v široké míře pracovních záběrů včetně typů s možností variabilní změny šířky během práce. Tyto mul­čovače jsou díky velmi nízké ploché zástavbě, stabilní kon­strukci a rotačnímu principu několika nožů zastupovány v řádkové kultuře s nízkým podrostem s možností použití výkyvných stranových sekcí. Tyto plošné rotační mulčova­če vynikají výkonem, čistým řezem, nízkým potřebným vý­konem a nízkou konstrukční hmotností.

rotační mulčovač

kladívkový mulčovač

Kladívkové mulčovače

Tato koncepce mulčovačů umožňuje velmi kvalitní rozmulčování travní hmoty v rov­noměrně rozděleném odkladu mulčované hmoty v celém pra­covním záběru včetně rozdrce­ní dřevních náletů až do prů­měru 10 cm. Tyto mulčovače eliminují nebezpečí odletu ka­mínků a díky technologii, kte­rou používá HUMUS, což je výhoz namulčovaného mate­riálu podél horní částí skříně mulčovače přes pojezdový vá­lec do zadní části, umožňuje velmi rychlý rozklad rozmulčované travní hmoty, která není utužena pojezdovým válcem a nedochází tak k ucpávání materiálu v pracovním prosto­ru mulčovače.

pásový nosič nářadí nikopásový nosič nářadí niko

Pásové nosiče nářadí

Pásové nosiče nářadí představují kategorii strojů s hydrostatickým pohonem, které zajišťují možnost plynulého nastavení rychlosti a přesného vedení stroje v úzkých sponech s možností připojení pracovních adaptérů, poháněných vlastním motorem, hydraulicky nebo kardanem. Pásový podvozek zaručuje minimální přítlak na půdu, maximální stabilitu a svahovou dostupnost až 80%.