Komplexní úklid komunikací

Komunální technika užívaná pro údržbu veřejných prostranství je většinou využitelná po celý rok. Jedná se zvláště o menší techniku, kterou je možné za pomoci různých typů přídavných adaptérů, použít na i zimní údržbu Mezi základní činnosti při údržbě zpevněných ploch patří zametání. Čistící strojní zařízení používané v komunální oblasti, jsou obecně stroje, které působí fyzikálně a chemicky na znečištěný povrch prostřednictvím vhodného pracovního adaptéru a odstraní z povrchu nečistoty, které se zde nacházejí. Při jejich nasazení záleží na požadované kvalitě čistoty povrchu, případně na velikostech sbíraných prachových částic. Čistících strojních zařízení je v komunální oblasti k dispozici několik. Některé stroje povrchy čistí dotykem pracovních adaptérů, jiné zametají dotykem pracovních adaptérů s následným odsáváním sacím zařízením. Další zařízení povrchy čistí směrovým působením proudu tlakové vody.
rapid se zametačem vysavač rapid

 Zametání nemotoristických komunikací a chodníků je v podstatě náročnější než čištění vozovek. Příčin této náročnosti několik. Efektivnost a účinnost strojního čištění snižují překážky, které vytvářejí místa pro mechanizační prostředky nepřístupné, nebo alespoň snižují průjezdnou šířku a výšku. Jsou to stožáry elektrického vedení, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky, lavičky, stromy, květináče, reklamní stojany a poutače. V neposlední řadě překážky vytvářejí i špatně parkující auta.

scag giant vacvysavač eliet

 

Použití strojního zametače má své limity z důvodů omezení přístupnosti a členitosti zametaných ploch. Tyto části je pak nutno dočistit ručně. Tuto činnost lze výrazně urychlit nasazením mechanizačních prostředků, jako jsou vysavače. Na rozdíl od ručního zametání se dostane i do obtížně přístupných míst, jako jsou pevně umístěné stojany na kola, odpadkové koše a další mobiliář nebo prostor kolem zaparkovaných aut. Vysavače lze rozdělit do dvou kategorií - na vysavače drobných a komunálních odpadů a na vysavače psích exkrementů. Mezi komunální vysavače řadíme velmi výkonné stroje s vlastním motorem a podvozkem nebo vysavače nesené na jiném motorovém mechanizmu popřípadě na dvoukolovém podvozku.

vmeilimultiwash

Pro kropení vozovky a chodníků se používá nízkotlaká nástavba. Kropení se provádí ze dvou důvodů, aby se snížila prašnost nebo aby se chladil asfaltový povrch za horkých letních dnů. Povrch se tím chrání proti poškození, proti vymačkávání. Nízkotlaká nástavba se dá také použít k zalévaní zeleně.
Pro umývání se používá vysokotlaká nástavba. Při umývání komunikací jsou nečistoty odplavovány silným proudem vody z vysokotlakých směrových trysek.