Komplexní úklid komunikací

Komunální technika užívaná pro údržbu veřejných prostranství je většinou využitelná po celý rok. Jedná se zvláště o menší techniku, kterou je možné za pomoci různých typů přídavných adaptérů, použít na i zimní údržbu Mezi základní činnosti při údržbě zpevněných ploch patří zametání. Čistící strojní zařízení používané v komunální oblasti, jsou obecně stroje, které působí fyzikálně a chemicky na znečištěný povrch prostřednictvím vhodného pracovního adaptéru a odstraní z povrchu nečistoty, které se zde nacházejí. Při jejich nasazení záleží na požadované kvalitě čistoty povrchu, případně na velikostech sbíraných prachových částic. Čistících strojních zařízení je v komunální oblasti k dispozici několik. Některé stroje povrchy čistí dotykem pracovních adaptérů, jiné zametají dotykem pracovních adaptérů s následným odsáváním sacím zařízením. Další zařízení povrchy čistí směrovým působením proudu tlakové vody.

zametací zařízení rapid vysavač rapid

Zametání nemotoristických komunikací a chodníků je v podstatě náročnější než čištění vozovek. Příčin této náročnosti několik. Efektivnost a účinnost strojního čištění snižují překážky, které vytvářejí místa pro mechanizační prostředky nepřístupné, nebo alespoň snižují průjezdnou šířku a výšku. Jsou to stožáry elektrického vedení, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky, lavičky, stromy, květináče, reklamní stojany a poutače. V neposlední řadě překážky vytvářejí i špatně parkující auta.

vysavač scag giant vac vysavač eliet cameleon

Použití strojního zametače má své limity z důvodů omezení přístupnosti a členitosti zametaných ploch. Tyto části je pak nutno dočistit ručně. Tuto činnost lze výrazně urychlit nasazením mechanizačních prostředků, jako jsou vysavače. Na rozdíl od ručního zametání se dostane i do obtížně přístupných míst, jako jsou pevně umístěné stojany na kola, odpadkové koše a další mobiliář nebo prostor kolem zaparkovaných aut. Vysavače lze rozdělit do dvou kategorií - na vysavače drobných a komunálních odpadů a na vysavače psích exkrementů. Mezi komunální vysavače řadíme velmi výkonné stroje s vlastním motorem a podvozkem nebo vysavače nesené na jiném motorovém mechanizmu popřípadě na dvoukolovém podvozku.