Technologie zpracování půdy jednoosými stroji v zahradní realizaci

Jednoosý nosič nářadí Rapid  s vibračními bránami

Hloubkové provzdušnění, prokypření

 

Pro zachování nebo zlepšení půdních vlastností, protierozních opatření a propustnosti půdního profilu provádíme hloubkovéprovzdušnění a prokypření při JTÚ s použitím pluhů, lopatkových bran, smyků, radličkových a kombinovaných kypřičů a půdních srovnávacích bran.

Nářadí jsou nejčastěji agregována s jedno a dvounápravovými malotraktory, méně často v kombinaci s nosiči nářadí. Jedná se o polonesená nářadí s pracovní hloubkou od 5-25 cm.

 

Kypření půdy frézováním

Rotavátory

Rotavátory - půdní kypřící frézy jsou určeny pro kypření půdy až do hloubky 20 cm v téměř jakémkoliv stavu půdy pochemickém zásahu (celková regenerace se zbytky travní hmoty) popřípadě i v strukturálně upravené navezené ornicis minimálním podílem travní hmoty se zbytky kořenového sytému. Po několika operacích dojde k důkladnému prokypření, rozsekání kořenového systému travních zbytků a částečnému i srovnání – uhlazení bezpečnostním krytem rotavátoru. 
Jedná se o rotační zpracování půdy noži umístěny na horizontálním rotoru s pracovními otáčkami okolo 250 ot/min. Pojezdová rychlost sepohybuje okolo 1,5-3,5 km/h. Pracovní záběry od 10 cm do 300 cm. Hloubka je nastavitelná polohou krytu rotavátoru, tak jako schopnost dostat se rotací do hloubky půdy nastavením úhlu ostruhy (písčité, jílovité půdy atd.). 
Rotavátory - půdní kypřící frézy díky své nožové koncepci dokážou vytvořit nejjemnější strukturu půdy v celém rozsahu hloubky prokypření.
RotavátoryRotavátory

Půdní obracecí frézy

Též často nazývané jako odkamenovací frézy nebo tzv. zakladače trávníku. Obracecí půdní frézy prokypří půdu do hloubky 12-25 cm pomocí nožů rotujících na horizontálním rotoru, obdobně jako rotavátor, ale proti směru jízdy. Při jedné operaci dojde k prosetí a vytvoření prohozením 3-5 cm dokonale prokypřené vrstvy s velmi jemnou půdní strukturou s následným utužením, která je připravena k okamžitému výsevu. Jde tak o použití rotavátoru a částečně rotačních prstencových bran v jedné operaci. 
Výhodou je vysoký komfort práce, rychlost a kvalita vzhledu, především schopnost kameny do omezeného průměru „zakopat“. Částečnou nevýhodou je jemná struktura půdy pouze na povrchu, ale v hloubce v rozsahu 5-25 cm je celistvá půdní hmota (hroudy, travní drny) neprokypřena. Taktéž vyšší pořizovací cena nářadí a nutnost použít energeticky výkonnější traktory a nosiče nářadí s opět vyšší pořizovací cenou je třeba mít na paměti. 
Pracovní otáčky nožového rotoru se pohybují okolo 140-200 ot/min., pracovní záběry v závislosti na pohonné jednotce od 60 do 400 cm. Potřebný výkon je v závislosti na pracovního záběru od 10 kW (13 k) do 220 kW (300 k). Pojezdová rychlost se pohybuje v závislosti na půdních podmínkách od 0,6-2,2 km/h. Hloubka je nastavitelná polohou utužovacího válce. Na některé typy lze agregovat secí štěrbinové aplikátory.
Půdní obracecí frézyPůdní obracecí frézy

Kombinované půdní nářadí – rotační prstencové brány

Nejuniverzálnějším kombinovaným nářadím při JTÚ jsou rotační neboli prstencové brány, které srovnají prokypřený terén. Plocha se utužovacím válcem zpevní a s namontovaným secím aplikátorem lze rovnou provést štěrbinový výsev. Rotační prstencové brány jsou osazeny planýrovací radlicí a lze tedy terén nejen rovinně nivelovat, ale také modelovat do požadovaného tvaru apod. V případě navezené ornice bez pozůstatků travních zbytků lze rovnou pracovat s rotačními bránami mnohdy i bez použití rotavátoru, půdní obracecí frézy nebo ostatních kypřících nářadí. 
Rotační brány jsou díky vertikální ose otáčení hřídele s hřeby použitelné i velmi utuženém stavu půdy. Otáčky rotujících hřebů se pohybují okolo 90-150 ot/min. Maximální hloubka prokypření je v rozmezí 10-18 cm. Pracovní záběry od 50cm do 250 cm. Potřebný výkon od 5 kW (7 k) do 75 kW (100 k). Pracovní rychlost od 2,5-4,0 km/h. Hloubka je nastavitelná polohou standardního mřížového utužovacího válce, který je v závislosti na půdních podmínkách výměnný za trubkový, hladký nebo packer válec. 
Lze agregovat secí štěrbinové aplikátory s pohonem od utužovacího válce. Na některá provedení lze umístit i čelní nastavitelnou radlici pro nahrnování a hrubé čištění připravované plochy.
Rotační prstencové brányRotační prstencové brány
Princip rotačních prstencových bran Lipco UK100, pracovní záběr 100 cm v agregaci s jednonápravovým hydrostatickým malotraktorem Rapid o výkonu 9,5 kW (13 k).

 

Rovnání, modelování, nivelace terénu, povrchové prokypření půdy

Vibrační srovnávací brány

Vibrační protiběžné hřebenové brány jsou určeny pro prokypření půdy do hloubky maximálně 5 cm v téměř jakémkoliv půdním stavu po chemickém zásahu (celková regenerace se zbytky travní hmoty) popřípadě v navezené ornici s minimálním podílem travní hmoty. Po několika opakovaných pracovních cyklech dojde k důkladnému prokypření, vzhledu a velmi kvalitnímu srovnání–uhlazení spodní částí vibračních bran (desky). Plocha je tak připravena pro aplikaci travního výsevu. 
Terén lze nejen rovinně nivelovat, ale také modelovat. Vibrační brány jsou díky vertikálnímu směru dvou protiběžných hřebenů s hřeby použitelné i ve velmi utuženém stavu půdy. Směrem vpřed spolu s plošným prokypřením lze dle zatížení „hrnout“ množství půdní hmoty a odstranit tak nežádoucí vrstvu půdy spolu s ostatními nežádoucími zbytky (hrubé plošné vyčištění). Směrem zpět tak dojde k jemnějšímu rozmělnění půdy, ke srovnání a dočištění plochy. 
Díky pracovnímu záběru okolo 1,2-1,7 m lze využít rychlosti, komfortu a kvality provedené práce. Pracovní záběr vibračních bran a koncepce nářadí vyžaduje výkon pohonné jednotky minimálně 10 kW (13,6 k). Agregace je převážně čelní, ve výjimečných případech zadní - tažená, polonesená. Nejčastěji se používají v agregaci s jednonápravovými malotraktory a nosiči nářadí. Volitelně lze vybavit utužovacím trubkovým, packer nebo mřížovým válcem. Rychlost hřebů se pohybuje v rozmezí od 450 do 1100 kmitů/min. Pojezdová rychlost se pohybuje okolo 2,5 km/h. Vibrační hřebenové brány jsou k dispozici i v agregaci s kombinovanými secími stroji.

Vibrační srovnávací brány Vibrační srovnávací brány
Princip vibračních protiběžných hřebenových bran; vibrační srovnávací brány Lipco KP125, pracovní záběr 125 cm, v kmitu 147 cm.
Kombinovaný secí stroj ELIET GZC 1000 s hydrostatickou převodovkou a protiběžnými hřebenovými hroty vibračních bran umístěny mezi utužovacími válci pod a mezi štěrbinovým secím aplikátorem. Výkon 6,6 kW (9 k), 400/600 kmitů/min, pracovní záběr 1030 mm, hloubka prokypření cca 50 mm, hmotnost 415 kg.