Technologie Rapid

logo rapid

 

 

 

Již po osm desetiletí je jméno Rapid synonymem pro jednonápravové nosiče nářadí. 

Dnes Rapid Technic AG nabízí širokou paletu vybavení pro profesionální využití v zemědělství, zahradnictví a krajinářství v soukromém a veřejném sektoru. Jednoosé nosiče Rapid se mohou pochlubit širokou nabídkou přídavných zařízení pro sečení, zpracování půdy a komunální služby, jejich spolehlivost a variabilitu oceňují na celém světě. 

 

Hydrostatické pohony pro plynulou a přesnou práci

Firma Rapid včas poznala přednosti hydrostatického pohonu, a dnes se již může opírat o dlouhá léta pozitivních praktických zkušeností. Díky hydrostatickému pojezdovému pohonu se může s jednotkou jet vpřed a vzad, bez nutnosti používání spojky a přeřazování.
Hydrostatické pohony pro plynulou a přesnou práci

Rozhodující přednosti díky hydrostatickému pojezdovému pohonu

Hydrostatický pojezdový pohon u nosiče nářadí Rapid nabízí tu přednost, že se nesené nářadí může provozovat s optimální pracovní rychlostí otáčení, nezávisle na pojezdové rychlosti. Přesné najetí těsně k překážce se může uskutečnit snadno a bez nebezpečí, až do posledního milimetru. Tím se do značné míry vylučují jinak potřebné namáhavé ruční zbytkové práce.

Protože se pojezdový pohon nikdy nerozpojuje, stále tak působí silové připojení na hnací kola. Nemůže tak dojít k nekontrolovanému a nebezpečnému sjetí dozadu nebo dopředu. Díky tomu je zařízení Rapid i ve svažitých polohách absolutně bezpečné.
Rapid otočné rukojeti

Díky geniálně vyřešeným otočným rukojetím stroj vždy bezpečně ovládáte

Nosiče nářadí Rapid se svými dvojitě dělenými otočnými rukojeťmi stanovují nové měřítko pro přívětivost k obsluze. Pomocí otáčení otočných rukojetí vpravo nebo vlevo pojede zařízení pohodlně vpřed nebo vzad. Při otočení dozadu do polohy „0“ přejde zařízení do klidového stavu. Pracovník obsluhy tak díky geniálně vyřešeným otočným rukojetím stroj při každém pohybu spolehlivě ovládá oběma rukama. To poskytuje maximální úroveň kontroly a bezpečnosti v každé situaci.
rapid

Aktivní řídicí systémy – řízení bez námahy, maximální trakční síla

S pomocí aktivního řídicího systému se může s nosičem nářadí Rapid snadno manévrovat i v náročném terénu, při použití většího rozchodu kol, nebo při větší celkové hmotnosti. Pracovník obsluhy musí vydat jen řídicí podnět, se kterým se budou hnací kola otáčet s rozdílnou rychlostí, a vykoná se aktivní řízení dané kombinace zařízení. U modelů Rapid Rex a Swiss se řídicí podnět vydává přímo pomocí řídítek, u modelů Universo a Euro 4 pomocí ruční páky. Oba tyto systémy poskytují intuitivní řízení s možností jemného dávkování. Protože u aktivně řízených nosičů nářadí jsou vždy poháněná obě kola, tak je v každé situaci k dispozici maximální možná trakční síla.
Otočení a boční přestavení řídítek

Otočení a boční přestavení řídítek

Modely Rapid Mondo a Universo nabízejí možnost otočení řídítek o úhel 230°. Tím se pracovníkovi obsluhy umožňuje, aby šel v bočně odsazené poloze nebo aby šel na protilehlé straně zařízení. Tím se u veškerého neseného nářadí umožňuje snadná a ergonomická manipulace. Pokud jsou řídítka otočené na protilehlou stranu nosiče nářadí, tak bude mechanika „myslet“ na pracovníka obsluhy. Proto se smysl otáčení na otočných rukojetích a rovněž funkce řídicí páky automaticky uzpůsobí k nastavenému směru řídítek. Tím se dosahuje maximální úrovně bezpečnosti a účinnosti při každodenním nasazení.

Systém rychlé výměny bez použití nástrojů

Systém rychlé výměny bez použití nástrojů

Napojení a odpojení neseného nářadí Rapid se uskutečňuje bez použití nástrojů, bez vynaložení nadměrné síly a velmi rychle. Tím se poskytuje vysoká úroveň flexibility při použití různého neseného nářadí, bez vzniku nadměrných časových ztrát.