Nože a štěpkovací kotouče

Štěpkovací nože

logo jensen

Štěpkovací nože

JENSEN je jedinečný v montáži a uchycení nožů na štěpkovacím kotouči.

  • Nože mají otvory a ne výřezy, jsou upevněny pevnostními šrouby se zapuštěnou imbusovou hlavou. Nože jsou hřbetem zcela podepřeny na kotouči.
  • Po několika broušeních se nože podkládají podložkami o různých tloušťkách. Touto konstrukcí je vždy nůž 100% paralelní k protinoži. Metoda podložek je velmi rychlá a bezchybná.
  • Nože mají na řezné části 2 břity, které se liší úhlem cca 25°. Další úhel břitu má za úkol v první instanci dřevo rozštěpit. Dochází tak ke snížení hlučnosti a menšímu potřebnému výkonu.

 

Štěpkovací kotouč

Štěpkovací kotouč je srdcem štěpkovače. V tomto místě dochází k největším pracovním silám. 
Pro dlouhou životnost strojů si JENSEN velmi zakládá na výrobě tohoto kotouče. Jako štěpkovací kotouč, tak i všechny ostatní komponenty si JENSEN vyrábí sám. Eventuální poškození kotouče je tak lehce opravitelné. 

Specifikace štěpkovacího kotouče:

Štěpkovací kotouč Jensen
Lopatky ventilátoru jsou po celé délce přivařeny ke kotouči. Tato konstrukce představuje podstatnou tuhost a stabilitu. Dochází tak k minimálnímu prohnutí (ohybu) konstrukce. 
Vedle nožů na vnější straně kotouče je výřez, kotouč je tak “otevřený“. 

Výhody:

  • Celková délka nože se opotřebovává rovnoměrně.
  • Vyšší kapacita. Nedochází k ucpání materiálu.
  • Na koncích nožů se tak materiál neshromažďuje, ale rychle odvádí ven.

Pro zamezení ucpávání materiálem je velmi důležitá velká kapacita turbíny. U štěpkovačů JENSEN díky této konstrukci hovoříme o tzv. vzduchovém čerpadle – kompresoru. Na sací straně je vzdálenost mezi skříní a kotoučem velmi malá (řádově několik mm) a na druhé straně relativně velká. Proto jsou lopatky ventilátoru taktéž velké.

Dvojitý štěpkovací kotouč se sítovým přemostěním

Pro zamezení nežádoucích velkých kusů štěpek při konečné fázi štěpkování a pro případné použití štěpek na palivo, je možno štěpkovací kotouč dovybavit na přání dvojitou konstrukcí se sítovým přemostěním. 

Na lopatkách ventilátoru jsou komory (přihrádky) a ve spodní části rámu je sítová protikomora.
Tyto komory rozdrtí velké a nežádoucí štěpky, kde se tvoří homogenní části štěpek.
Protikomoru lze demontovat, pro případy, kdy nevyžadujeme stálou velikost štěpek, event. vyšší kapacitu.
Dvojitý štěpkovací kotouč Jensen
Sítová protikomora Připevnění protikomory na rám
sítová protikomora upevnění protikomory na rám konstrukce štěpkovače

Důvtipnou konstrukcí štěpkovacího kotouče je potřebný nižší energetický výkon. Na štěpkovacím kotouči jsou přivařena přídavná závaží. Velká hmotnost zaručuje větší sílu úderu a tím menší brzdný pokles obvodové rychlosti. V tabulce viz. níže jsou uvedeny hmotnosti kotoučů současně s rozměry u jednotlivých typů štěpkovačů JENSEN. JENSEN vyrábí posuvné válce z jednoho monolitního kusu oceli. Zuby jsou frézovány. V případě opotřebení se dají břity válců navařit a díky velké hmotnosti válce lépe tlačí na vtahované dřevo.

Model Hmotnost kotouče Rozměry kotouče Ø horního válce Ø spodního válce
A 530L (A 530 XL) 70 kg 600x25 mm kónický 110 mm
(na střed)
110 mm
A 540 120 kg 650x30 mm 120 mm 135 mm
A 425 150 kg 730x30 mm 120 mm 120 mm
A 328 160 kg 820x35 mm 160 mm 120 mm
A 231 250 kg 970x35 mm 160 mm 160 mm
A 141 XL 270 kg 1060x45 mm 200 mm 160 mm