Ukázkový den technologií pro údržbu a ochranu přírody a krajiny

Ukázkový den Rapid

logo rapid

Praktická ukázka jednoosých strojů, pracovních nářadí a technologií při ochraně a obnově ekosystémů, při údržbě břehových porostů a okolí vodních toků, koryt, tůní, rybníků, mokřadů a poldrů.

Bližší informace, pokyny a mapu s označením místa konání akce s GPS souřadnicemi  naleznete zde.